ile trwa adaptacja projektu u architekta adaptującego

Każdy, kto zdecydował się na zakup projektu gotowego, musi przejść przez proces zwany adaptacją projektu. Jest to nic innego, jak dostosowanie konkretnego projektu do indywidualnych warunków, ukształtowania terenu, charakterystyki działki. Nie bez znaczenia są też wymagania i potrzeby inwestora.

Projekt musi być też koniecznie zaadaptowany do MPZP czy decyzji o warunkach zabudowy. Ile jednak czasu trzeba poczekać, aż projekt będzie gotowy, by móc ubiegać się o pozwolenie na budowę? Ile trwa adaptacja projektu gotowego i jakie czynniki wpływają na skrócenie bądź wydłużenie tego czasu?

ile trwa adaptacja projektu u architekta adaptującego

Jakie elementy w projekcie najczęściej poddajemy adaptacji?

Zmiany, jakie wprowadza się w projekcie typowym w czasie jego adaptacji, można podzielić na istotne i nieistotne. Oczywiście najczęściej wprowadzane zmiany to te nieistotne, a co za tym idzie – mniej czaso- i pracochłonne. W każdym projekcie muszą zostać wprowadzone zmiany związane z  dostosowania budynku do warunków lokalnych, ułożeniem względem stron świata.

Warto wiedzieć, że zmiany nieistotne nie wpływają na zewnętrzne wymiary i konstrukcję budynku. Wprowadza się je w miarę swobodnie, bez większych problemów. Do najczęściej wprowadzanych zmian nieistotnych w projekcie gotowym zalicza się chociażby:

  • Usytuowanie, a także wymiary okien i drzwi,
  • likwidacja lub zmiana położenia ścian działowych,
  • rodzaj wykorzystanych materiałów budowlanych i wykończeniowych,
  • zmiana kąta nachylenia dachu,
  • odmienny przebieg instalacji.

Jako zmiany istotne wprowadzane są najczęściej te dotyczące:

  • zmiany technologii budowlanej,
  • zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni zabudowy,
  • konstrukcji dachu,
  • podwyższenia ścianki kolankowej, dzięki czemu można uzyskać poddasze użytkowe,
  • podpiwniczenia budynku – całkowitego lub częściowego.

To głównie od tego, jaki rodzaj zmian będzie wprowadzany w projekcie, będzie zależała odpowiedź na pytanie, ile trwa adaptacja projektu przez architekta. Trzeba też zdawać sobie sprawę z jednej ważnej kwestii – wraz z zakupem projektu gotowego otrzymuje się dokumentację, w której określone jest, jakie zmiany może wprowadzić architekt adaptujący bez pisemnej zgody autora projektu. Wszelkie zmiany, które nie są wyszczególnione w tej dokumentacji, będą wymagały uzyskania takiej zgody, co dodatkowo wydłuży czas oczekiwania na zakończenie adaptacji projektu.

Ile czasu zajmuje adaptacja projektu?

Wpływ na czas oczekiwania na zakończenie adaptacji projektu gotowego ma wiele czynników. Oczywiście najistotniejszym będzie liczba i rodzaj wprowadzanych zmian – przełoży się to nie tylko na długość prac, lecz także na ostateczny koszt adaptacji.

Przeszukując bazy z typowymi projektami, trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że im bardziej projekt będzie złożony, tym bardziej czasochłonne będzie naniesienie koniecznych dostosowań do konkretnej działki i wymagań inwestora.

Co jeszcze wpływa na to, ile trwa adaptacja projektu gotowego? Cały proces będą z pewnością wydłużać wszelkie zmiany funkcjonalne, czyli związane z dostosowaniem układu pomieszczeń, a także przeprojektowaniem instalacji.

Bardzo ważne, jeśli chodzi o czas adaptacji projektu gotowego, będą też specyficzne wymagania zawarte w MPZP. Bywa, że zamówiony projekt będzie niezwykle trudny do zaadaptowania do lokalnych warunków terenowych.

Dlatego, aby nie narażać się na dodatkowe koszty i nie przedłużać czasu trwania całej inwestycji, lepiej znaleźć projekt, który będzie można łatwo dopasować do zapisów ujętych w MPZP. Problematyczne może okazać się także dostosowanie projektu do trudnych warunków terenowych, np. z podwyższonym poziomem wód gruntowych, może się to wiązać z koniecznością przeprojektowania fundamentów.

Na czas potrzebny do zakończenia adaptacji może wpłynąć również uzyskanie zgody na warunki zabudowy, jeśli teren nie jest objęty MPZP. Jeśli inwestor będzie chciał też wprowadzić modyfikacje, na które nie jest wyrażona zgoda w dokumentacji projektu, czas również wydłuży się o uzyskanie pisemnej akceptacji autora.

Jak więc długo czeka się na adaptację projektu?

Choć czynników, które mają na to wpływ, jest – jak wykazaliśmy – wiele, przyjmuje się, że orientacyjny czas wykonania adaptacji będzie wynosił około półtora miesiąca. Warto wcześniej poprosić kilka biur o przedstawienie szacowanego okresu oczekiwania na wykonanie prac, by wybrać ofertę najbardziej korzystną.

Jakie zmiany są najbardziej czasochłonne?

Adaptacja projektu może obejmować wprowadzenie bardzo wielu zmian – nie wszystkie z nich będą generowały tyle samo pracy, czasu i kosztów. Stopień skomplikowania modyfikacji wpłynie znacząco na to, czy na zakończenie adaptacji będzie trzeba poczekać np. 2 czy 5 tygodni.

Zmiany w projekcie domu, które będą trudniejsze do wprowadzenia i co za tym idzie – bardziej czasochłonne – to wszystkie te, które wynikają z ingerencji w konstrukcję budynku. Mowa tu chociażby o przekształceniu domu parterowego na dom z poddaszem użytkowym. Więcej czasu architekt będzie musiał poświęcić także na zmianę wymiarów budynku, co z kolei pociągnie za sobą konieczność modyfikacji konstrukcji dachu. Do zmian bardziej czasochłonnych zalicza się także zmianę technologii, między innymi z murowanej na szkieletową.

Co może dodatkowo wydłużyć czas potrzebny na adaptację?

Decydując się na zakup projektu gotowego, inwestorzy często liczą na to, że skróci to czas trwania całej inwestycji. Jednak zawsze trzeba wziąć pod uwagę to, że konieczne w tym przypadku będzie naniesienie różnych modyfikacji i dostosowanie projektu do działki i planu zagospodarowania. Ile zajmuje adaptacja projektu?  Warto wziąć pod uwagę nie tylko wyżej wymienione już czynniki, lecz także takie, na które nie mamy wpływu i które mogą skutecznie wydłużyć prace.

Przede wszystkim czas oczekiwania na realizację zlecenia może skutecznie wydłużyć ograniczona dostępność wybranego architekta w okresach, kiedy prace budowlane prowadzone są intensywnie, czyli wiosną i latem. W wysokim sezonie budowlanym będzie trzeba dłużej poczekać zarówno na rozpoczęcie, jak i zakończenie adaptacji projektu.

Zapotrzebowanie w takim okresie na adaptacje projektów jest znacznie większe, więc trzeba mieć to na uwadze, zaczynając wybierać projekt wymarzonego domu. Trzeba też pamiętać o takich nieprzewidzianych i niezaplanowanych zdarzeniach, jak chociażby choroba architekta czy inne sprawy osobiste, przez które na pewien czas może być on wyłączony z pracy. Wszystkie te czynniki należy uwzględnić, by w razie konieczności wydłużenia czasu oczekiwania na zakończenie adaptacji, nie być niemile zaskoczonym.

No comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *